top of page
אודות

CREI הינה סדנה ללימודי צורפות מעשית, המותאמת ללימודי מקצוע או כתחביב לשעות הפנאי.

הלימודים מתקיימים בקבוצות קטנות, עד 5 משתתפים בקבוצה, דבר המאפשר התמקדות אישית בהישגי התלמיד.

ההדרכה מבוססת על תפיסה חדשנית וייחודית  ובה התלמיד לומד לשלב בין הדמיון, הרגש וההיגיון ובכך לפתח ולשפר את היצירתיות ואיכות הביצוע.

ישנם מספר מסלולי לימודים המאפשרים לכל משתתף להגיע למיומנויות גבוהות וליצור כבר מהשיעור הראשון תכשיטים מקוריים ואיכותיים.

כל חומרי הגלם, אבני החן, הכלים והחומרים המתכלים הדרושים לצורך הלימודים, כלולים בשכר הלימוד. העבודות נשארות בבעלות התלמיד.

הרוצים בכך, מקבלים הדרכה והכוונה ליצירת פינות עבודה אישיות ועל ידי כך להעצים ולהטמיע את הנושאים הנלמדים.

סיום כל קורס מזכה את התלמיד בתעודה מטעם CREI בצמוד לנספח המפרט את הנושאים שנלמדו בקורס.

לקבלת פרטים נוספים אפשר להתקשר לטל'
052-8718126 או לשלוח הודעה: 

ההודעה נשלחה בהצלחה.

bottom of page