top of page
נושאי הלימוד
 • מושגים והגדרות בסביבת עבודה בזהב.

 • בדיקה ואימות דרגת טוהר זהב בתהליך "שישה שלבים" יחודי לסדנאות CREI, המבטיח אמינות גבוהה.

 • שקילה נכונה.

 • משמעויות של "חותמת" וצבע תכשיטי זהב.

 • מטבעות זהב והתייחסות לשווי הרכישה.

 • איתור וזיהוי זיופים בתכשיטים ומטבעות זהב.

 • עקיבות למחירי הזהב בבורסה העולמית ומגמות מחיר.

 • תמחור תכשיטי זהב יד שנייה לקנייה ומכירה, מודלים כלכליים לכדאיות עסקה.

 • תוספי זהב מקובלים.

 • העלאה והורדה של דרגת הטוהר של הזהב ממצב קיים לרצוי.

 • חישוב משקל סגולי של זהב בקרטורה וליגורה נתונה.

 • מקורות לרכישה וזיקוק זהב.

 • סוגי ציוד ממוחשבים לאבחון דרגת טוהר של הזהב.

 • התנסות מעשית בהכנת נתך ממספר מתכות, חישוב משקל סגולי ובדיקת התוצאה.

 • מקורות שגיאה בשלבי האבחון.

 • תצורת עמדת עבודה בעסק קטן.

 • הנחיות בטיחות לעבודה עם חומצות.

קורס התמחות לעבודה ומסחר בתכשיטי זהב

הקורס מיועד לאנשים העוסקים או רוצים לעסוק במסחר בתכשיטי זהב ו/או מעוניינים לשפר/להרחיב את ידיעותיהם בתחום זה.

ההתמקדות הינה במתן כלים המאפשרים לעוסק במסחר בזהב לשפר את הביטחון והרווחיות בשלבי המסחר השונים. וזאת על ידי זיהוי נכון של הזהב ודרגת הטוהר שלו וכן תמחורו, עם עקיבות למחירי הבורסה העולמית.

כל זאת בכלים זמינים בכל סטודיו/ בית עסק וללא צורך בהשקעות בציוד יקר.

מתכונת הקורס

היקף הקורס הינו 12 שעות של לימודים עיוניים והתנסות מעשית. המפגשים מתקיימים פעם בשבוע שלוש שעות שבועיות.

קהל היעד

בעלי רצון ליצור ו/או לסחור בתכשיטי זהב.

תנאי קבלה

מגיל 20 ומעלה, אין צורך בידע קודם.

הסמכה

תעודה מטעם CREI

לקבלת פרטים נוספים אפשר להתקשר לטל' 052-8718126 או לשלוח הודעה: 

Success! Message received.

bottom of page